Please update your Flash Player to view content.

Małżeństwo jest obrazem zaślubin Chrystusa z Kościołem, gdzie ucztą weselną jest Eucharystia. Bóg stworzył człowieka do miłości. Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Rozumiemy przez to widzialny znak, poprzez który Bóg w szczególny sposób zwraca się do człowieka. Sakrament uświęca nie tylko sam akt zawarcia małżeństwa, ale całą małżeńską wspólnotę życia. Dzięki łasce Bożej małżonkowie otrzymują siłę pozwalającą im żyć duchem Chrystusowym.
Sprawując ten sakrament, małżonkowie chrześcijańscy wyznają Bogu swoją wdzięczność za udzielony im wzniosły dar, którym jest to, że w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła - Jego oblubienicy.
Małżeństwo stanowi niejako domowy Kościół, Kościół w pomniejszeniu. A przy tym małżeństwo i rodzina nie są tylko jakimś obrazem i wyrazem Kościoła, one same przyczyniają się aktywnie do budowania Kościoła. Mają być żywymi komórkami w Kościele.


Potrzebne dokumenty:

  • aktualna metryka Chrztu Św. (nie starsza niż 6 miesięcy)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. 

Nauki przedślubne w naszej parafii odbywają się w dwie kolejne niedziele w godzinach od 15.00 do 18.00.
 

TERMINY NAUK:

w 2018 r.

18 i 25 lutego
15 i 22 kwietnia
10 i 17 czerwca
09 i 16 września
18 i 25 listopada

 

Uwaga: przed przystąpieniem do nauk przedmałżeńskich narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej, gdzie będzie ślub, w celu pobrania specjalnego zaświadczenia.
Nauki przedślubne odbywają się w salce kominkowej. Jako takich zapisów na udział w naukach nie ma, ale prosimy o krótką informację o zamiarze udziału na podany poniżej telefon. W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia małżeństwa, oprócz nauk ogólnych w dwie niedziele, narzeczonych obowiązują indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej – każda para umawia się indywidualnie. Bliższe informacje dotyczące nauk i spotkań w poradni rodzinnej pod nr tel. 881 959 348.