Please update your Flash Player to view content.

Poniedziałek – 25.05.2020
6.30 w int. rodz. Koczy z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB.
17.15 Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Św.
18.00 1) za ++ Jadwigę i Czesława Kowalczyk; 2) za ++ siostry, brata, siostrzeńców i siostrzenice z rodz. Pasternak.

Wtorek – 26.05.2020 – Św. Filipa Neri, Kapłana. Dzień Matki.
6.30 za + matkę Annę Wyszkoń.
17.15 Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Św.
18.00 1) przez wstaw. MB w int. Matek oraz za ++ Matki; 2) w int. ks. Artura w 8 r. święceń kapłańskich z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB.
Środa – 27.05.2020
6.30 Do M. Bożego w int. rodz. Wierzbickich, Sroka i Jaszczyk oraz za zmarłych z rodziny.
17.15 Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Św.
18.00 1) za+matkę Marię Huptaś w rocz. śm.; 2) za+córkę Joannę Wojtowicz–Keler w rocz. śm.

Czwartek – 28.05.2020
6.30 w int. mamy Aleksandry Przytockiej w dn. 84 ur. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB.
17.15 Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Św.
18.00 1) za + Zygfryda Englisz; 2) w int. Michała w 20 r. ur. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB.
Piątek – 29.05.2020 – Św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy.
6.30 za ++ Leonardę i Leona Daszkiewicz.
17.15 Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Św.
18.00 1) do Bożej Op. w int. Krystyny Halfar z ok. 70 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB; 2) do Bożej Op. w int. Alicji i Romana Głuch z ok. 25 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB w rodzinie.
Sobota – 30.05.2020
6.30 1) za + Alfreda Góreckiego, ++ rodziców Annę i Leopolda, i za + brata Alojzego; 2) za + mamę Władysławę i ojca Aleksandra Zieniewicz, + brata Michała, + siostrę Reginę i za + wnuczkę Agnieszkę.
18.00 za + matkę Michaelę Swoboda, ++ rodziców i za ++ z rodz. Pawlak i Swoboda.
20.00 Wigilia Zesłania Ducha Św. i nabożeństwo majowe.
Niedziela – 31.05.2020 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
6.30 za ++ Wandę i Jana Płobucha.
8.00 do Bożej Op. w int. Marii i Władysława Krupa z ok. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
9.30 w int. Elżbiety Rudzok z ok. 70 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
11.00 do Bożej Op. w int. Moniki Homola z ok. 18 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę MB.
12.30 za ++ Janinę i Medarda Baran i za ++ z rodziny.
13.30 w int. Anny i Adama w rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB w rodzinie.
17.15 Nabożeństwo majowe z modlitwą do Ducha Św.
18.00 do Bożej Op. w int. Jakuba z okazji 17 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę MB.