Please update your Flash Player to view content.

Zapraszamy dziewczęta do zapoznania się z kolejnym numerem Głosu Maryi

Głos Maryi

Nasze Marianki - już chyba tradycyjnie - miały swoją "wigilię" połączoną z dzieleniem się opłatkiem. Po wspólnej modlitwie i odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa był poczęstunek oraz radosna "Belgijka". Razem dziękowałyśmy dobremu Bogu za dar czasu, powołania oraz kolejnego - radosnego - Adwentu w naszym życiu. W nastroju czujności i otwartości naszych serc, czekamy na Narodzenie Syna Bożego i modlimy się o to, by "Maleńka Miłość" nieustannie nam błogosławił i prowadził!

Zdjęcia ze spotkania

13 grudnia Marianki z naszej Parafij brały udział w adwentowym dniu skupienia w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. W programie była Eucharystia, Jasełka oraz w radosnej i życzliwej atmosferze dzielenie się opłatkiem. Mszy Św. przewodniczył Ks. Rektor Grzegorz Kadzioch, który w kazaniu nawiązał do czystości i piękna Maryi. Przez ukazanie obrazu biblijnego o grzechu pierwszych ludzi podkreślił wartość słów Bożej obietnicy, czyli PROTOEWANGELII. Następnie przez obrazowe opowiadanie wytłumaczył Mariankom czym jest zło i zachęcił do tego, by być LUSTREM Chrystusowej Ewangelii. Na końcu Ks. Celebrans zacytował słowa Św. Pawła: Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.” (Ef 1, 17-18) i zachęcił do ich przestrzegania. Dzień skupienia był bardo piękny i na pewno z korzyścią dla ducha i ciała dla wszystkich Marianek. Już dziś czekamy na kolejne spotkanie...

Zdjęcia z dnia skupienia